Harjutus 2: Irratsionaalavaldised. Irratsionaalavaldiste lihtsustamine. (koondamine)