Harjutus 5: Irratsionaalavaldised. Irratsionaalavaldiste lihtsustamine. (murru taandamine)