Harjutus 6: Irratsionaalavaldised. Irratsionaalavaldiste lihtsustamine.