Harjutus 7: Irratsionaalavaldised. Irratsionaalavaldiste lihtsustamine.