Punkti ja tõusuga määratud sirge. Tõusu ja algordinaadiga määratud sirge