Akord. Väike projektülesanne. Akordi helide kombineerimine +