(nr 1) Korrutamise abivalemid juuravaldistes/ÜLESANDED