Eesti muusika. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask1 uus)*