Partituur. Väike projektülesanne. Koreomuusikalise seose graafiline noteerimine