Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (tell + show1)