Jääaeg ja selle taandumine Eestis. Esitlus ja ülesanded