Helivältus. Paus. Kontrollülesanne. Milline väide peab paika?