Helikõrgus. Harjutus. Alushelid. Helikõrgus tähtnimetusega on silpnimetusega...