Helikõrgus. Harjutus. Alushelid. Helikõrgus silpnimetusega on tähtnimetusega...