Valguse dualism

Selle terminiga seotud sisu hetkel pole.