Diktatuuride iseloomulikud jooned, eripära ja levik