Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming