3.3.6. Soo määramine inimesel ja suguliiteline pärandumine