3.3.8. Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese terviseseisundile