4.1.10. Teaduslikud seisukohad nüüdisinimese päritolu kohta