4.2.2. Ökosüsteemi struktuur ja selles esinevad seosed