4.3.4. Loodus- ja keskkonnakaitse nüüdisaegsed suunad