3.1.4. Elektriväli. Väljatugevus. Punktlaengu väljatugevus