3.1.7. Ekvipotentsiaalpinnad. Pinge ja väljatugevuse seos