3.1.10. Magnetvälja mõju vooluga juhtmele. Magnetinduktsioon