3.2.2. Võnkering kui elektromagnetlainete kiirgamise ja vastuvõtu baasseade