3.2.3. Elektromagnetlainete lainepikkus ja sagedus