3.2.7. Absoluutne ja suhteline murdumisnäitaja. Valguse murdumisseadus