3.2.9. Valguse dispersioon. Dispersiooni seaduspärasus