4.2.2. Ohmi seadus vooluringi osa kohta. Elektritakistus