4.2.6. Elektrimõõtmised. Osutmõõteriista täpsusklass