4.2.7. Elektromotoorjõud. Ohmi seadus kogu vooluringi kohta