4.2.13. Elektrivoolu võimsus. Elektrienergia maksumus