4.2.16. Voolutugevuse, pinge ja võimsuse efektiivväärtused