5.1.1. Faas. Faasisiire. Siirdesoojus. Olekudiagramm