5.1.2. Tahkis. Sulamine ja tahkumine. Sulamissoojus ja –temperatuur