5.1.3. Aurumine ja kondenseerumine. Keemine. Keemissoojus ja –temperatuur