5.1.5. Absoluutne ja suhteline niiskus. Kastepunkt