5.2.1. Plancki kvanthüpotees. Välis- ja sisefotoefekt. Einsteini fotoefekti võrrand