5.2.9. Radioaktiivse lagunemise seadus. Poolestusaeg