5.2.12. Ioniseerivad kiirgused ja nende toimed. Kiirguskaitse