5.3.3. Astronoomia vaatlustehnika ja kosmosemissioonid