5.3.5. Päikesesüsteemi tekkimine ning eksoplaneedid