7.6.2. Välis- ja sisefotoefekt. Einsteini võrrand fotoefekti kohta. Punapiir