1.10. Loomingulised ja uurimuslikud projektid, õppekäigud