1.2. Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus