K1. Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused