2.2.2.Täispöördest suuremate nurkade ja negatiivsete nurkade siinus, koosinus ja tangens