4.1.7. Korrutamislause. Faktoriaal. Permutatsioonid.