5.2.1. Vektori mõiste. Vektori koordinaadid ja pikkus.